KTĐT - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền đã trình Chủ tịch nước về mức quà tặng cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Theo đề xuất, mức 400.000 đồng để tặng quà cho các đối tượng sau: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên...
Tổng kinh phí để tặng quà cho đối tượng người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 là hơn 397 tỷ đồng. Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2014.