(CATP) Ngày 27-5-2008, Hội từ thiện Đạo Phật ngày nay và Nhóm từ thiện Sương Mai đã đến tặng quà cho những cụ già neo đơn và người tàn tật không nơi nương tựa tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh...