Ngày càng nhiều người sẵn sàng bỏ tiền thật để mua cho bạn bè, gia đình những loại tặng phẩm mà họ không phải gói ghém, không thể mặc, chơi hoặc cầm nắm.