Ngày càng nhiều người sẵn sàng bỏ tiền thật để mua cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp những loại tặng phẩm mà họ không phải gói ghém, không thể mặc, chơi hoặc cầm nắm, bởi đơn giản là chúng không hiện hữu ngoài thế giới thực