Trung tâm công tác xã hội thanh niên TP.HCM phối hợp Huyện đoàn Nhà Bè bàn giao công trình hệ thống máy lọc nước sạch cho học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên H.Nhà Bè.

Công trình có tổng kinh phí 55 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động cộng đồng của chương trình Chung tay tái chế để mang nước sạch về cho trẻ em vùng sâu, vùng xa nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Lê Thanh