KTĐT - Thiếu trường học trong các khu đô thị mới (KĐT) đang là vấn đề dân sinh bức xúc và đã được HĐND TP đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 18 vừa qua.

Ngoài nguyên nhân do cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng thay đổi; thiếu sự kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ, quyết liệt của các cơ quan có trách nhiệm; chế tài xử lý đối với chủ đầu tư không thực hiện hoặc chậm thực hiện xây dựng trường học trong KĐT, khu tái định cư …thì nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là dochủ đầu tư chú trọng tới lợi nhuân hơn là quan tâm tới công trình hạ tầng xã hội trong KĐT, nhất là các khu tái định cư. Để xiết chặt công tác quản lý đô thị, không để xảy ra tình trạng KĐT thiếu trường học (thiết kế dự án đều có), UBND TP đã chỉ đạo các Sở, ngành rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, y tế. Những KĐT mới, khu tái định cư phải đảm bảo đủ quỹ đất xây dựng các công trình hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, các công trình phục vụ dân sinh) phù hợp với quy mô dân số. Đặc biệt tổ chức tăng cường giám sát thực hiện theo quy hoạch được duyệt, tại các dự án KĐT, khu tái định cư để bảo đảm đồng bộ hoàn chỉnh cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đối với các khu đô thị đã triển khai đầu tư xây dựng trước thời điểm quy định của Chính phủ về khu đô thị: UBND TP yêu cầu rà soát tổng thể lại các dự án để xác định các công trình trường học cần thực hiện bằng vốn ngân sách, các công trình có khả năng xã hội hóa đầu tư. Chủ đầu tư các KĐT mới (cấp 1 và cấp 2) đã và đang triển khai thực hiện (trước khi Nghị định số 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực) có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ tình hình, cơ chế đầu tư để xác lập các quy định bổ sung đối với các công trình giáo dục để xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội, trong đó có các công trình trường học. Các KĐT triển khai sau khi có quy định của Chính phủ về KĐT, thành phố quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư, của các Sở, ban, ngành và UBND các cấp, trong đó phân định cơ quan tổng hợp và cơ quan quản lý nhà nước trong từng giai đoạn chuẩn bị dự án, đầu tư xây dựng và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng các công trình trường học. Đồng thời xác định rõ các công trình trường học, nhà trẻ sẽ được đầu tư bằng vốn ngân sách hoặc thực hiện xã hội hóa để có thể triển khai ngay thủ tục đầu tư song song với các công trình kinh doanh và được quy định cụ thể trong Điều lệ quản lý thực hiện khu đô thị được UBND TP phê duyệt. UBND quận huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn có trách nhiệm giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai các công trình trường học trong khu đô thị, kịp thời đề xuất biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ các công trình hạ tầng xã hội. Theo báo cáo của UBND TP, trên địa bàn đang triển khai xây dựng khoảng gần 100 KĐT (kể cả khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất từ 20ha trở lên). Mặc dù thành phố đã chỉ đạo ngay từ khâu phê duyệt quy hoạch các khu đô thị, vấn đề bố trí, sắp xếp các các công trình trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), hạ tầng xã hội nói chung… nhưng nhiều KĐT mới và khu tái định cư vẫn chưa có hoặc thiếu trường học ở cả 3 cấp. H.Anh