(ANTĐ) - Chiều 6-4, ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết: Sau khi giá xăng tăng hôm qua, nhiều đơn vị khai thác vận chuyển hành khách đã điều chỉnh giá vé tăng từ 4 đến 33% tại 57 tuyến xe khách liên tỉnh xuất phát tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát và Gia Lâm.

Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát có 4 đơn vị vận tải gồm Công ty CPTB Yên Bái, HTX Hòa Bình, Công ty LDVTHK Sơn La và Công ty CPXK Sơn La đã thực hiện tăng giá vé trên 14 tuyến, trong đó tuyến đi Vụ Bản, Nam Định giá vé tăng từ 50.000 đồng lên 55.000 đồng (tăng 10%), tuyến đi Thác Bà, Yên Bái giá vé tăng từ 80.000 đồng lên 90.000 đồng (tăng 13%)… Tại bến xe Mỹ Đình có 9 đơn vị vận tải gồm Công ty CPTB Yên Bái, Công ty TNHH Hiển Vinh, HTX Ninh Bình, HTX Ka Long, Công ty TNHH Hoàng Long, doanh nghiệp Ngọc Kông, HTX Hồng Hà, Công ty Bưu chính Viettel và Công ty TNHH DLDV Tuyên Quang đã thực hiện tăng giá vé trên 25 tuyến, trong đó tuyến đi Tuyên Quang tăng khá cao từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng (mức tăng 33%), tuyến đi Thái Nguyên tăng từ 35.000 đồng lên 42.000 đồng (mức tăng 20%)… Tại bến xe Gia Lâm có 5 đơn vị vận tải gồm Xí nghiệp TMDL&XD 27-7 Hải Dương, Công ty TNHH Bus Hải Phòng, Công ty CPXK Bắc Giang, Công ty CPXK Hà Nội và HTX Bố Hạ thực hiện tăng giá vé trên 18 tuyến, trong đó các tuyến tăng trung bình từ 8,3 đến 20%. Vẫn theo đại diện lãnh đạo Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, các đơn vị vận tải trên đều có bản đăng ký điều chỉnh giá vé gửi các cơ quan chức năng gồm Cục Thuế thành phố Hà Nội , Sở Tài chính Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Sau khi được các cơ quan này chấp thuận, đơn vị vận tải đã có thông báo cho công ty biết. Với chức năng của mình, lãnh đạo công ty đã yêu cầu các bến xe thành viên tăng cường công tác quản lý, giám sát các đơn vị vận tải hành khách hoạt động tại bến tuân thủ các quy định về phục vụ khách, giá vé và đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ, nhiều hành khách mua vé tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm đều hy vọng việc tăng giá này chỉ là tạm thời vì ít nhiều đã ảnh hưởng đến “túi tiền” và việc đi lại của người dân.