Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến, hành vi tăng giá quá mức bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng.

Ngoài ra, có thể áp dụng phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh 12 tháng nếu vi phạm tăng giá quá mức, nhiều lần; tước quyền sử dụng không thời hạn nếu tái phạm, đồng thời không thực hiện văn bản của cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm trước đó.

Anh Vũ