KTĐT - Hiện trong số 117.740 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã được cấp giấy phép hoạt động, mới thành lập được 633 tổ chức Đảng, đó là con số được đưa ra trong hội thảo khoa học "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội", ngày 1/11.

Theo thống kê, với các đoàn thể nhân dân khác, cũng mới có 2.301 công đoàn cơ sở được thành lập, 653 cơ sở đoàn - hội LHTN…

Mặc dù các tổ chức này đã thể hiện tốt vai trò trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhưng do số lượng đảng viên còn ít và phát triển chậm so với sự tăng trưởng nhanh của các doanh nghiệp, nên vai trò của tổ chức Đảng ở những doanh nghiệp này mờ nhạt, phụ thuộc nhiều vào thái độ chính trị của chủ doanh nghiệp. Cùng với đó, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về thành lập, hoạt động phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên càng hạn chế…

Phát biểu tại buổi hội thảo, đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước là lĩnh vực mới và khó. Vì vậy, cần sự nỗ lực không chỉ của các cấp ủy Đảng, chính quyền mà của chính các tổ chức, đoàn thể, tăng cường vận động, tuyên truyền để người lao động và chủ doanh nghiệp hiểu vai trò của các tổ chức này, tự nguyện tham gia.