KTĐT - Ngày 26/8, Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm về đề xuất bổ sung pháp luật để tăng cường sự tham gia trợ giúp pháp lý của bào chữa viên Nhân dân.
Theo thống kê, cả nước hiện có 8.675 luật sư và gần 500 trợ giúp viên pháp lý (tỷ lệ luật sư ở mức 1/14.000 dân), trong khi, tỷ lệ này ở Singapore là 1/1.000. Ngoài ra, việc đội ngũ luật sư tập trung chủ yếu ở các TP lớn dẫn đến tình trạng 80% các vụ án hình sự, các bị cáo "trắng" người bào chữa.
Để khắc phục tình trạng trên, tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng, nên quy định cho phép người bị can, bị cáo nếu không có điều kiện mời luật sư bào chữa thì có thể mời những người có hiểu biết, trình độ pháp lý nhất định để giúp bào chữa trước tòa.