(Cadn.com.vn) - Ngày 26-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị báo cáo viên Thành ủy định kỳ tháng 8. Hội nghị được nghe đồng chí Phùng Tấn Viêt - Phó Chủ tịch UBND TP trình bày về kế hoạch và triển vọng của mô hình tổ chức chính quyền đô thị Đà Nẵng. Ngoài ra, hội nghị còn định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến, đặc biệt là việc 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

H.A