Ngày 25/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2002 - 2010 và phương hướng giai đoạn 2011 - 2015.

PGS. TS Tạ Đức Thịnh - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống các chương trình, tài liệu giảng dạy và học tập về giáo dục bảo vệ môi trường của các cấp học, trình độ đào tạo đã được tổ chức biên soạn một cách hệ thống và đồng bộ, làm cơ sở cho việc thực hiện thống nhất mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường, trong các cơ sở giáo dục - đào tạo. Đã xây dựng được 3 chương trình giáo dục bảo vệ môi trường cấp tiểu học, THCS và THPT; nhiều tài liệu tích hợp các nội dung bảo vệ môi trường vào môn học các cấp như lịch sử, địa lý, tiếng Việt, mỹ thuật, vật lý, giáo dục công dân... Đối với bậc học mầm non, cũng đã xây dựng và biên soạn 3 chương trình về giáo dục mầm non. Ở các loại hình đào tạo như giáo dục thường xuyên, dân tộc nội trú, giáo dục chuyên nghiệp, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, giáo dục đại học... các tài liệu cũng được biên soạn đầy đủ, tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học chính. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng đã chủ động tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào chương trình và sách giáo khoa mới, đảm bảo tính bền vững và khả thi trong điều kiện nhà trường Việt Nam. Mạng lưới giáo viên cốt cán triển khai nhiệm vụ tập huấn, tuyên truyền về giáo dục bảo vệ môi trường tại cơ sở đã được quan tâm tập huấn thường xuyên, đặc biệt Bộ Giáo dục và Đào tạo còn thực hiện chương trình bồi dưỡng giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên phổ thông trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam nhằm cung cấp nhanh, rộng rãi những kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường cho đội ngũ giáo viên phổ thông cả nước. Tại hội thảo, đại biểu các Sở Giáo dục cũng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai giảng dạy bảo vệ môi trường. Một số địa phương được xây dựng thí điểm mô hình "nhà vệ sinh và hệ thống cung cấp nước sạch" đều cho biết, các trường tiểu học, THCS được thí điểm chương trình đều đánh giá cao về giá trị sử dụng và giá trị giáo dục về môi trường, trọng môi trường và vì môi trường đối với giáo viên và học sinh của nhà trường. Mô hình "Nhà vệ sinh và hệ thống cung cấp nước sạch" cũng đã góp phần tích cực để đạt được các tiêu chí quan trọng của trường chuẩn quốc gia. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tập trung triển khai tập huấn cho giáo viên các cấp học, tập huấn phương pháp tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học cho 100% đội ngũ giáo viên cấp tỉnh, cấp cơ sở của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và 100% giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng đến 2015. Đặc biệt, môn học về giáo dục môi trường trong các trường phổ thông cũng sẽ được nghiên cứu và xây dựng sau năm 2015. Các chương trình, tài liệu tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng. Các cơ sở giáo dục sẽ được trang bị đồ dùng dạy học về giáo dục bảo vệ môi trường, trang bị thiết bị cho các phòng thí nghiệm phục vụ giáo dục và đào tạo về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đến năm 2015 đảm bảo có 100% trường phổ thông có đồ dùng thí nghiệm phục vụ dạy và học về giáo dục bảo vệ môi trường. Đối với các trường đại học và cao đẳng có đào tạo chuyên ngành môi trường, chỉ tiêu phấn đấu đạt 100% trường có phòng thí nghiệm./.