Tổng cục Du lịch vừa có văn bản 870/TCDL-TTDL yêu cầu các doanh nghiệp trong toàn ngành tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola, đồng thời tăng cường thông tin về hoạt động phòng chống dịch này trong Du lịch.

Theo thông báo của Bộ Y tế, dịch bệnh do vi rút Ebola đang diễn biến phức tạp với tỷ lệ tử vong cao và khả năng lây truyền nhanh.

Để chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh, phòng chống lây nhiễm bệnh cho các công dân Việt Nam cũng như ngăn chặn không để dịch bệnh lan truyền vào nước ta, Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp trong toàn ngành: Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola, đảm bảo an toàn cho khách du lịch theo kế hoạch số 2692/KH-BVHTTDL ngày 12/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới qua các phương tiện thông tin đại chúng và nguồn tin của Bộ Y tế và Cục Y tế dự phòng. Chủ động cung cấp thông tin liên quan đến tình hình phòng, chống dịch bệnh cho các cơ quan chức năng và cơ quan thông tấn báo chí. Chủ động thông tin cho khách du lịch, cán bộ công nhân viên trong đơn vị về các biện pháp phòng chống vi rút Ebola theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế.

Tổng cục Du lịch cũng đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các địa phương thường xuyện đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn triển khai những yêu cầu trên để đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách du lịch, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thông qua con đường du lịch