(HNMO) - Ngày 11/2, Bộ Tài chính có công văn gửi Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý chống vi phạm lợi dụng hải quan điện tử.

Ảnh minh họa

Tại công văn này Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về việc khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được miễn kiểm tra thực tế theo quy định của pháp luật khi chuyển cửa khẩu.

Theo đó, người khai hải quan khai và nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu sau khi tập kết hàng hóa xuất khẩu tại các địa điểm theo quy định và thông báo thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải cho cơ quan hải quan.

Địa điểm tập kết hàng hóa gồm: Khu vực cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không quốc tế; kho ngoại quan, Kho CFS (nơi thu gom hàng lẻ); địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại biên giới; kho, bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp được cơ quan hải quan công nhận đủ điều kiện giám sát hải quan (kho, bãi tập kết phải có tường rào ngăn cách, có cổng, cửa để khóa, niêm phong và có camera theo dõi).

Việc khai địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu được ghi vào ô 29 (ô ghi chép khác) trên tờ khai hải quan xuất khẩu và áp dụng đối với các tờ khai phát sinh từ ngày 1/4/2014.

Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn kiểm tra hàng hóa thực tế khi chuyển cửa khẩu được tập kết tại các khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan như: Khu vực cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không quốc tế; kho ngoại quan, kho CFS; Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại biên giới thì lập biên bản bàn giao hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu đối chiếu số hiệu container, số phuơng tiện vận tải và tình trạng bên ngoài của phương tiện chứa hàng để lập biên bản bàn giao.

Đối với hàng hóa xuất khẩu tập kết tại kho, bãi của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đưa hàng hóa đến cửa khẩu để xuất trình cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.

Khi tiếp nhận hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu miễn kiểm tra hàng hóa thực tế chuyển đến, Chi cục Hải quan thực hiện việc đối chiếu số hiệu container, số hiệu phương tiện vận tải với các nội dung trong hồ sơ hải quan, biên bản bàn giao hàng hóa (nếu có) do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu chuyển đến và thực hiện giám sát hàng hóa cho đến khi xuất hết theo đúng quy định.

Bộ Tài chính có yêu cầu trên bởi thời gian vừa qua, việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, qua công tác rà soát, đánh giá quy trình thủ tục hải quan điện tử cho thấy một số tồn tại, hạn chế có ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.