Ủy ban ATGT quốc gia vừa có công văn gửi các bộ, ngành về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm (MBH). Công văn nêu rõ: Trước ngày 15/12/2007, ngày thực hiện bắt buộc đội MBH khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường, thị trường MBH diễn biến rất phức tạp.