Hội đàm với Tổng thống Tabare Ramon Vazquez Rosas, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước Mỹ Latinh, trong đó có Uruguay