(VOV) - Hai bên khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược và quyết tâm giữ gìn, phát huy cao độ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 20 - 22/6/2011. Kết thúc chuyến thăm, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã trả lời phỏng vấn của nhóm phóng viên báo chí đi theo đoàn. PV: Xin ông cho biết ý nghĩa và những kết quả nổi bật của chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng? Ông Hoàng Bình Quân: Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư, diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi hai Đảng, hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội của mỗi Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội của mỗi nước; hai nước đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực; quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Với ý nghĩa đặc biệt đó, chuyến thăm đáp ứng nguyện vọng của cả hai bên, là dấu mốc mới và tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào phát triển lên tầm cao mới với những kết quả thiết thực trong những năm sắp tới; khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào; góp phần tích cực vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Hai bên tiếp tục khẳng định mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phomvihan và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp là quy luật phát triển, là nhân tố đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước và là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Kết quả lớn nhất của chuyến thăm là tạo ra động lực mới thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời trao đổi thống nhất những nội dung, biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào lên tầm cao mới. PV: Trong chuyến thăm này, hai bên đã có những thỏa thuận gì nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Lào, thưa ông? Ông Hoàng Bình Quân: Hai bên khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược và quyết tâm mãi mãi giữ gìn và phát huy cao độ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời kỳ mới, vì lợi ích và sự phát triển của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trên tinh thần đó, hai bên đã trao đổi thống nhất về phương hướng, nội dung và các giải pháp lớn nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau: - Một là, tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; phát huy mạnh mẽ các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mở rộng giao lưu và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban Đảng, bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước; phổ biến rộng rãi các sản phẩm của Công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong cán bộ, đảng viên và các các tầng lớp nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế; nhất trí lấy năm 2012 làm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào” và phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2012) và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào (1977 - 2012). - Hai là, mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác kinh tế một cách toàn diện, trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước; đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ 33 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; phối hợp chặt chẽ để thực hiện Thỏa thuận Chiến lược về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – kỹ thuật giữa hai nước giai đoạn 2011-2020, Hiệp định Hợp tác giai đoạn 2011-2015 và Hiệp định Hợp tác năm 2011; tập trung hợp tác xây dựng một số công trình kinh tế có vai trò kết nối nền kinh tế hai nước và kết nối với khu vực và thế giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2015. Đặc biệt coi trọng việc tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. - Ba là, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định, an ninh chính trị ở mỗi nước, cũng như hai nước; phối hợp ngăn chặn, phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; có các biện pháp cụ thể để hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới vào năm 2014 và tiếp tục xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện, bền vững lâu dài; cùng với Vương quốc Campuchia triển khai thực hiện tốt Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng 3 nước về Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam. - Bốn là, tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ và phối hợp hoạt động tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. - Năm là, tăng cường hợp tác trong việc giữ gìn, bảo vệ và sử dụng nguồn nước sông Mekong một cách có hiệu quả và bền vững; khẳng định mong muốn cùng các bên liên quan giải quyết vấn đề biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Luật pháp quốc tế, Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. PV: Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại Savanakhet, một địa phương tiếp giáp với Việt Nam và có quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Việt Nam. Phải chăng, kênh hợp tác giữa các địa phương của hai nước ngày càng được quan tâm thúc đẩy, thưa ông? Ông Hoàng Bình Quân: Hợp tác giữa các địa phương của hai nước nhất là các địa phương có chung biên giới luôn là một kênh quan trọng, góp phần làm cho quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào phát triển sâu rộng. Những năm gần đây, quan hệ giao lưu, hợp tác, kết nghĩa giữa các tỉnh, thành của hai bên ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Rõ nét nhất là hai bên tăng cường hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giao lưu văn hóa, hợp tác về giáo dục đào tạo, đặc biệt giữ gìn an ninh, trật tự an toàn khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Hiện nay nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam có quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng với Thủ đô Vientiane, tỉnh Savanakhet và nhiều địa phương khác của Lào. Trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, qua đó góp phần làm cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác Việt – Lào ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả hơn. Savanakhet là tỉnh có truyền thống cách mạng, có Đường Hồ Chí Minh đi qua; quê hương của Chủ tịch Cayson Phomvihan và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào, là tỉnh có nhiều hợp tác và hợp tác với nhiều địa phương của Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm thể hiện tình cảm đồng chí anh em, tình đoàn kết đặc biệt; vừa thiết thực động viên địa phương, vừa là một nội dung thăm thực tế rất quan trọng góp phần vào thành công của chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để triển khai thực hiện có kết quả các thỏa thuận Việt Nam – Lào, chúng tôi cho rằng các phương tiện thông tin đại chúng luôn đóng một vai trò rất quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục, thúc đẩy quan hệ quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào không ngừng phát triển. PV: Trân trọng cảm ơn ông!./.