Chiều 28/10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt các thành viên tham gia xây dựng Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Sau hơn một năm làm việc khẩn trương và tích cực, Ban soạn thảo xây dựng Nghị định đã hoàn tất dự thảo Nghị định trên cơ sở thống nhất ý kiến của lãnh đạo hai Bộ. Ngày 8/4/2010, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Tờ trình số 55/TTr-BCA về dự thảo Nghị định đề nghị Chính phủ ký Nghị định. Ngày 12/7/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 77/2010/NĐ-CP. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nghị định. Ảnh: V. Hưng Nghị định gồm có 4 chương, 22 điều quy định chi tiết, cụ thể về nguyên tắc phối hợp, nội dung phối hợp, các biện pháp bảo đảm thực hiện phối hợp trong công tác vận động quần chúng, giáo dục quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, ANTT, xây dựng và bảo vệ lực lượng, huấn luyện, đào tạo, tổ chức diễn tập… góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như mối quan hệ gắn bó, phối hợp giữa hai lực lượng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng thuộc hai Bộ đã tham mưu hiệu quả cho Chính phủ ban hành Nghị định. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nêu rõ: Công an nhân dân và Quân đội nhân dân luôn là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ cách mạng. Trong những năm qua, tình đoàn kết, gắn bó giữa hai lực lượng ở tất cả các cấp ngày càng sâu sắc hơn. Trong thời gian tới, lực lượng Công an - Quân đội phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những nội dung của Nghị định; tạo chuyển biến về nhận thức của chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phối hợp giữa hai lực lượng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…