- Chiều 24/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan năm 2010 và triển khai thực hiện chương trình phối hợp năm 2011. Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc của hai cơ quan.

Báo cáo tổng kết trình bày tại Hội nghị cho thấy, năm 2010, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế đã tích cực thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan. Những kết quả nổi bật từ chương trình phối hợp hoạt động bao gồm: Xây dựng báo cáo và Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới"; Hoàn thành báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới"; Dự thảo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW trong thời gian tới. Hiện, các văn bản này đã được trình Ban Bí thư. Trong công tác tuyên truyền một số cơ chế, chính sách về y tế, Ban Tuyên giáo Trung ương đã mời các chuyên gia của Bộ Y tế báo cáo một số chuyên đề về công tác y tế được dư luận xã hội quan tâm như: chuyên đề về bảo hiểm y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá dược phẩm, giá dịch vụ y tế… tại giao ban báo chí hàng tuần và giao ban Tổng Biên tập báo, đài hàng tháng. Tại hội nghị báo cáo viên hàng tháng, mời chuyên gia của Bộ Y tế và Trường Đại học Kinh tế quốc dân báo cáo các chuyên đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Các vấn đề nóng và bức xúc của ngành Y tế được kịp thời phát hiện để tham mưu lãnh đạo Ban và lãnh đạo Bộ có phương án giải quyết. Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế đã tiến hành khảo sát công tác tuyên giáo tại một số Đảng bộ cơ sở thuộc ngành Y tế. Kết quả khảo sát cho thấy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các nhóm đối tượng có liên quan về các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ngày càng tốt hơn. Ngành Y tế cũng đã đạt được một số thành quả nhất định trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo ra những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo trong ngành Y tế vẫn còn một số hạn chế, yếu kém và thách thức như: việc triển khai tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành còn thụ động, chưa bài bản, thiếu toàn diện và sâu sắc; việc vận dụng các văn bản chưa linh hoạt và sáng tạo; việc giáo dục y đức còn mang tính hình thức, thiếu cụ thể và sát thực; mô hình tổ chức công tác tuyên giáo trong ngành Y tế còn chưa thống nhất, chưa phù hợp và thiếu gắn kết… Nguyên nhân chính của những hạn chế, yếu kém trên là do một bộ phận cán bộ lãnh đạo, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức chưa nhận thức đúng về vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong ngành Y tế; chưa có đơn vị đầu mối chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế triển khai thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế. Từ kết quả khảo sát trên, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Y tế đã tổ chức 2 lớp báo cáo viên với tổng số học viên là 110 cán bộ ngành Y tế nhằm hướng dẫn các báo cáo viên kỹ năng tuyên truyền miệng và tham mưu cho các cấp lãnh đạo về công tác y tế và dân số. Cũng trong năm qua, đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020 tại 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Nam, Bình Thuận, Quảng Ninh. Sau đợt giám sát, Đoàn đã kịp thời đưa ra một số kiến nghị như: cần có Thông tư hướng dẫn liên tịch với Bộ Nội vụ về việc xét tuyển cán bộ Dân số - KHHGĐ xã, phường vào viên chức nhà nước; nghiên cứu để có hướng dẫn chung toàn quốc về chế độ đối với đội ngũ cộng tác viên dân số- KHHGĐ thôn, bản… Về kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2011, hai cơ quan nhất trí với các nội dung: Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới"; Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác hiến máu tình nguyện. Tiến hành theo dõi, đánh giá, giám sát việc triển khai các văn bản đã ban hành, cụ thể là Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Bảo hiểm Y tế trong tình hình mới", Chỉ thị 24-CT/TW về "Phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới", Kết luận 44-KL/TW ngày 1/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ; Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới". Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác y tế; tiếp tục phát hiện và giải quyết các vấn đề nóng và bức xúc của ngành Y tế… Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan đã được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ về thời gian và đạt chất lượng, hiệu quả; góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động của ngành Y tế được tốt hơn và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị xây dựng các Đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt; giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng chương trình toàn khóa về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tích cực tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực y tế, đồng thời nghiêm khắc phê bình những biểu hiện tiêu cực trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân... Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên giáo đối với ngành Y tế, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ báo cáo viên cho Bộ Y tế để nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong ngành... Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho 24 cá nhân thuộc Bộ Y tế đã có những đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Bộ Y tế cũng trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho 13 cá nhân thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.