(NLĐ)- Ban Giám đốc Công an TPHCM vừa chấp thuận chủ trương tăng cường nhân lực cho Phòng Cảnh sát môi trường-Công an TPHCM (PC36) trong thời gian tới để hoàn thiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực môi trường

Theo PC 36, sau 5 tháng triển khai thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, PC36 đã xử lý 42 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 1 tỉ đồng. Ngoài ra, PC36 cũng đã tham mưu cho các cơ quan chức năng và địa phương xử phạt vi phạm hành chính 37 vụ với số tiền phạt hơn 516 triệu đồng, phát hiện và chuyển cơ quan chức năng, địa phương xử lý 29 vụ vi phạm. Như vậy trong năm 2009, PC36 đã phát hiện và xác lập được 108 vụ vi phạm, tăng 68 vụ so với năm 2008.