(HNM) - Ngày 8-3, Thành ủy Hà Nội đã sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 86-KL/TƯ của Bộ Chính trị về "Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới"; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Bá Hoạt Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng, Thứ trưởng Bộ CA Bùi Văn Nam; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái và Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến. Hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các ngành, các cấp, LLVT và nhân dân Thủ đô về công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Công tác tư tưởng, giáo dục chính trị đã được quan tâm chỉ đạo triển khai sâu rộng; công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ được tăng cường và từng bước có chuyển biến tích cực. Các mặt công tác phòng ngừa xã hội tiếp tục được củng cố; ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô được giữ vững, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, ổn định xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 86 và thông qua Chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị 48-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Theo đó, Thành ủy sẽ nêu cao tính tiên phong gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân làm tốt. TP cũng coi trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, năng lực của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm từ thành phố đến cơ sở… Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp ủy Đảng cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt chương trình hành động. TP cần thực hiện quan điểm "An ninh chủ động", chủ động nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, âm mưu của thế lực thù địch. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, CATP phải là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần phối, kết hợp với các ngành, các cấp, quan tâm đúc rút kinh nghiệm, chú trọng dự báo tình hình bảo đảm khoa học, chính xác... để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công nhiệm vụ được giao. Song song với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành CA cần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh vững chắc...