Cùng với những con số ấn tượng khẳng định vị trí dẫn đầu về cải cách thủ tục hành chính, thì nỗ lực phấn đấu quyết liệt để đảm bảo tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 748.000 tỷ đồng, vượt 2,2% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014 trong điều kiện hụt thu từ dầu thô khoảng 60.000 tỷ đồng, đã tạo nên những dấu ấn quan trọng nhất cho ngành Thuế khi khép lại năm ngân sách 2015.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam, năm 2015, ngành Thuế triển khai nhiệm vụ công tác trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi đan xen. Trong khi những diễn biến phức tạp về kinh tế, chính trị thế giới, nhất là việc giá dầu thô giảm thấp nhất trong 5 năm qua, gây tác động bất lợi đến thu ngân sách thì ở trong nước, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi với tốc độ khá, lạm phát ít biến động và được kiểm soát ở mức thấp... đã tạo điều kiện để các thành phần kinh tế nhanh chóng vực dậy sản xuất kinh doanh, tăng tích tụ để có nguồn đóng góp cho NSNN.

Theo số liệu đã báo cáo Quốc hội, tổng thu do ngành Thuế quản lý năm 2015 ước đạt 748.000 tỷ đồng, vượt 2,2% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, số thu nội địa trừ dầu ước đạt 687.000 tỷ đồng, bằng 107,6% dự toán, tăng 17,9% so với thực hiện năm 2014, tương ứng vượt 48.400 tỷ đồng. Hầu hết các địa phương đều tăng trưởng thu so với cả dự toán được giao và so với cả số thực hiện năm trước. Đáng ghi nhận là, trong bối cảnh ngân sách bị hụt thu lớn từ dầu thô do giá giảm, cơ quan thuế các cấp đã nỗ lực, tập trung thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; đôn đốc thu hồi nợ thuế để bù đắp, hỗ trợ cân đối nguồn thu.

Cho đến những ngày cuối năm, Cục Thuế các địa phương, đặc biệt là 13 Cục Thuế tỉnh, TP có số thu điều tiết về ngân sách trung ương vẫn đang tiếp tục nỗ lực thu NSNN, nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức số ước thu đã báo cáo Quốc hội.

Cũng theo ông Bùi Văn Nam, 2015 là một năm rất nhiều thách thức đối với nhiệm vụ huy động nguồn lực cho NSNN, nhưng được sự quan tâm, ủng hộ, chung tay tích cực của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính, các cấp, ngành, đến các tầng lớp nhân dân, ngành Thuế đã có được sự hậu thuẫn vững chắc để phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực cao độ mà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đây chính là yếu tố nền tảng quan trọng nhất, giúp ngành Thuế vượt qua mọi thách thức cả trong quá khứ, hiện tại và những năm sau này.

Tổng cục Thuế xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm tới là: Thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế, rào cản làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của doanh nghiệp, tạo đà kích thích tăng trưởng kinh tế. Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc đưa hệ thống chính sách thuế vào cuộc sống; đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công tác thuế theo đúng lộ trình. Tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

H.Phương