Để ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2012, Cục quản lý thị trường- Bộ Công Thương yêu cầu chi cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo thị trường.

Để ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2012, Cục quản lý thị trường- Bộ Công Thương yêu cầu chi cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo thị trường.

CôngThương - Theo đó, Cục quản lý thị trường (QLTT) yêu cầu các địa phương kiểm tra thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04//CT-TTg ngày 20/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khi dầu mỏ hóa lỏng.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và viêc tuân thủ pháp luật trong hoạt động thương mại, đặc biệt là việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực giá và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, lợi dụng ngày lễ để tăng giá quá mức.

Cục QLTT cũng yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời tuyên truyền để người dân tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và phản ánh kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm.