Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp, UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ đo lường, chất lượng, hồ sơ, hóa đơn, chứng từ... kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu của các thương nhân.

Tang cuong kiem tra, giam sat hoat dong kinh doanh xang dau - Anh 1

Đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu. Không để các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế trong kinh doanh xăng dầu.

UBND các quận - huyện có trách nhiệm tăng cường quản lý, thanh - kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu của các thương nhân là tổng đại lý, đại lý bán lẻ và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đo lường, chất lượng... trong kinh doanh xăng dầu.

Hà Mai