TP - Chiều 1/4, hội nghị Chánh án các nước ASEAN đã ra tuyên bố chung Thành phố Hồ Chí Minh, thống nhất đổi tên hội nghị Chánh án các nước ASEAN thành Hội đồng Chánh án ASEAN (CACJ).

Tuyên bố chung khẳng định sự đồng thuận của Chánh án các nước ASEAN trong việc theo đuổi các mục tiêu tăng cường hợp tác tư pháp giữa các nước ASEAN, nhu cầu và tầm quan trọng của việc xây dựng một kênh hợp tác chính thức, ổn định, bền vững và hiệu quả giữa tòa án các nước ASEAN nhằm đảm bảo tính toàn diện hợp tác giữa các quốc gia thành viên.

Trong chương trình làm việc, hội nghị đã thảo luận về chủ đề tranh chấp trẻ em xuyên quốc gia. Theo đó, trong những năm gần đây, vấn đề kết hôn quốc tế diễn ra khá phổ biến, dẫn đến việc có tranh chấp con cái mà việc giải quyết tranh chấp không chỉ cần pháp luật của cả hai nước mà cần có sự phối hợp của cả hai quốc gia.

Ngoài ra, vấn đề gian lận thương mại và tội phạm mạng, việc đào tạo tư pháp, quản lý công nghệ tòa án, hội nhập ASEAN, thể chế hóa hội nghị Chánh án ASEAN cũng được bàn luận trong chương trình làm việc của hội nghị.