Một trong những cách giúp bình ổn giá thuốc hiện nay chính là giữ ổn định và hợp lý các danh mục thuốc dự trữ trong cả nước. Thế nhưng, hiện nay, vẫn còn nhiều bất cập trong việc dự trữ và lưu thông thuốc.