Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản số 4237 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017.

Ngoài việc giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội, Bộ VH-TT&DL yêu cầu các tỉnh, thành phố không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại; dừng tổ chức đối với những lễ hội đã cấp phép trước đây nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Các địa phương không để hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch... diễn ra trong lễ hội. Các cơ sở kinh doanh phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai, không chèo kéo, ép giá đối với khách...

Cùng với chính quyền, ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội các địa phương phải có phương án quản lý hòm công đức, bố trí lực lượng thu gom kịp thời tiền lễ, tiền giọt dầu không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích; bảo đảm tính nguyên trạng của di tích theo Luật Di sản văn hóa...

Hà Hiền