P.V

Tang cuong bao ve rung vung giap ranh - Anh 1

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NGÃI- Từ đầu năm 2016 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh nhiều văn bản liên quan đến công tác tăng cường bảo vệ rừng vùng giáp ranh nói riêng và bảo vệ phát triển rừng nói chung; trong đó chú trọng đến chiều sâu và đảm bảo tính bền vững nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xâm hại tài nguyên rừng. Theo đó, Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ rừng cho nhân dân sinh sống tại khu vực có rừng giáp ranh, nhằm tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, hành động, trách nhiệm cũng như ý thức tự giác tham gia bảo vệ, phát triển rừng. Chi cục còn tăng cường phối hợp giữa hạt Kiểm lâm với đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan tổ chức thường xuyên các đợt tuần tra, truy quét, phát hiện và xử lý nghiêm đối tượng xâm hại rừng.

Sau hơn 2 năm thực hiện quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh Kon Tum - Quảng Nam - Quảng Ngãi (từ tháng 1/2014 - 6/2016), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 594 đợt tuần tra, truy quét với hơn 5.340 lượt người tham gia; phát hiện, lập biên bản vi phạm 76 vụ, tịch thu hơn 182m3 gỗ các loại; xử lý 73 vụ và thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 910 triệu đồng.