Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký quyết định tặng bằng khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 1 - 1133.

Qua tổng kết 03 năm thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg về việc “tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016”, các cấp, ngành thuộc tỉnh đã mở 192 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức với 6.239 người tham dự.

TP đã tổ chức được 8.097 cuộc phổ biến, giáo dục trực tiếp pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn, thu hút hơn 421.191 lượt người tham dự, phát hành 231.918 tài liệu, phát thanh 23.402 tin, bài và 17.386 chuyên mục, chuyên đề pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo…

Minh Quân