H cũng như nhiều người đồng tính nam khác, không biết chính xác có bao nhiêu người tình đã đi qua trong đời mình...