Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ công chức trong TAND hai cấp tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án.

Trong mấy năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn biến phức tạp, nhất là các tội phạm về ma túy; các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại ngày càng phức tạp nhất là các tranh chấp tại các địa bàn vùng cao. Đứng trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2017, lãnh đạo TAND tỉnh Lai Châu đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

TAND hai cap tinh Lai Chau: Quyet tam nang cao chat luong giai quyet cac loai an - Anh 1

Đồng thời, xác định được vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nên ngay từ đầu năm, lãnh đạo TAND tỉnh Lai Châu đã phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng chương trình hành động về công tác thi đua, khen thưởng theo định hướng có chiều sâu, có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phát động phong trào thi đua , khen thưởng thường xuyên; định kỳ hoặc theo chuyên đề; xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến qua từng đợt thi đua.

Đặc biệt, lãnh đạo TAND tỉnh cũng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với công tác giải quyết dứt điểm các loại án, nâng cao chất lượng xét xử; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn, nghiệp vụ và thông qua việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt việc tốt, qua đó từng bước xây dựng TAND tỉnh ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp cũng ngày càng được chuẩn hóa; mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan luôn xác định và có ý thức trách nhiệm cao trong công tác, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền, nhân dân tin tưởng giao phó. Nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất cao, luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức chính trị - xã hội luôn phát huy được vai trò, hoạt động của tổ chức và phối hợp có hiệu quả với lãnh đạo cơ quan trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thuộc tổ chức mình.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, TAND hai cấp tỉnh Lai Châu thụ lý 564 vụ án các loại, đã giải quyết 402 vụ, đạt tỷ lệ 71%. Tòa án hai cấp đã phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức được 19 phiên tòa hình sự, 1 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm. Thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và bảo vệ pháp chế XHCN.

Đồng thời, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại cũng được các đơn vị trong TAND hai cấp tỉnh Lai Châu tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc, có bố trí nơi tiếp công dân, phân công cán bộ phụ trách tiếp dân thường xuyên tại trụ sở. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác tổ chức kiểm tra bản án, quyết định bản án, giám sát phiên tòa xét xử và kiểm tra công vụ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, đối với các mặt công tác khác đều được tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị triển khai và thực hiện tốt, kết quả đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, lãnh đạo TAND tỉnh Lai Châu đã quán triệt đến các đơn vị cũng như toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: Tập trung lãnh đạo khắc phục kịp thời những hạn chế trong 6 tháng đầu năm; tăng cường công tác kiểm tra công vụ và thi đua khen thưởng, đặc biệt là Thẩm phán, Thư ký trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các vụ án bị hủy, rút ra bài học kinh nghiệm để không mắc những sai sót tương tự; tiếp tục quán triệt và thi hành nghiêm túc quy định của Hiến pháp năm 2013; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp .

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tòa án tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, không để xảy ra án quá hạn luật định, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; làm tốt công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Tòa án; thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tổ chức triển khai cuộc thi “Thẩm tra viên, Thư ký giỏi năm 2017”, phần thi thực hành cuộc thi tuyển chọn danh hiệu “Thẩm phán giỏi năm 2017”; phấn đấu hoàn thành các mặt công tác của TAND hai cấp đã đề ra.

Trung Thành