Sau khi đắc cử tổng thống Mỹ ngày 8/11, Donald Trump cùng phó tướng Mike Pence và các thành viên gia đình xuất hiện trước người ủng hộ trong tiếng hò reo. Ông Donald Trump nói rằng chiến thắng của ông mới chỉ là khởi đầu và hứa sẽ làm tốt công việc của mình. Vậy liệu rằng Tân tổng thống Donald Trump có thực hiện những kế hoạch "cực đoan" mà mình từng nói không?