(VnMedia) - Sáng nay 31/3, HĐND tỉnh Hà Tây đã tổ chức kỳ họp thứ 12 - kỳ họp bất thường để thống nhất ý kiến nội dung hợp nhất tỉnh Hà Tây vào Thủ đô Hà Nội.