Lũ lớn tràn về giật sập nhà cửa đổ nát, đường sá, cầu cống hỏng nặng...khiến giao thông bị ách tắc.

Minh Hoàng