Các huyện miền Tây Nghệ An gồm Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Anh Sơn, Nghĩa Đàn và miền Tây Thanh Hóa gồm Thạch Thành, Cẩm Thủy, Yên Định... bị lũ lớn nhất lịch sử 30 năm qua bủa vây, tàn phá tan hoang nhà cửa. Người dân gọi là đại hồng thủy. Nghệ An đã có 22 người chết. Trong khi đó Thanh Hóa chết 7 người, nhiều tuyến đê bị vỡ, hàng chục ngàn nhà dân bị ngập trong biển nước.