Sáng 2/4, với đa số phiếu tán thành, đại tướng Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và nhân dân.

Nguồn: Quốc hội TV

Phong Linh