Sáng 13-4, Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ bàn giao công tác giữa nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường và tân Bộ trưởng Lê Thành Long.

Nhận bàn giao từ nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường, tân Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết sẽ toàn tâm, toàn ý cho công việc của bộ, ngành tư pháp. Trân trọng cảm ơn những đóng góp của nguyên bộ trưởng đối với bộ, ngành tư pháp, tân Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định đây thực sự là những nền tảng tạo sự yên tâm cho người kế nhiệm và xin hứa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Bộ trưởng Lê Thành Long cũng nêu một số công việc cần ưu tiên thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật sao cho phù hợp hơn, khả thi hơn với yêu cầu của đời sống kinh tế-xã hội, gắn kết với tổ chức thi hành pháp luật; đảm bảo hài hòa giữa xã hội hóa một số hoạt động tư pháp và công cụ quản lý nhà nước…

Đ.MINH