Nghi lễ chào hỏi của một đội khúc côn cầu ở Argentina là màn tra tấn như thời Trung cổ. Video có tình tiết bạo lực. Độc giả cân nhắc trước khi xem.

Anh Dũng