(Tin Nóng) Từ 20.2, với hàng thực phẩm đông lạnh, doanh nghiệp (DN) kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải được thành lập tối thiểu là hai năm, đã hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa và có số tiền ký quỹ, đặt cọc là 10 tỉ đồng nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc Chi nhánh Ngân hàng thương mại.

Ảnh minh họa: Ngọc Lam

Đây là nội dung trong Thông tư số 05/2014/TT-BCT qui định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu, có hiệu lực từ 20.2.2014, thay thế những qui định liên quan trước đó.

Bên cạnh đó, đối với hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc hàng đã qua sử dụng, DN phải có số tiền ký quỹ, đặt cọc là 7 tỉ đồng.

Thông tư cũng quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất cho DN đáp ứng các điều kiện nêu trên. Các DN đã được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định trước đây được tiếp tục kinh doanh trong vòng 90 ngày kể từ khi Thông tư này có hiệu lực.

Mai Phương