Billiard nội dung carom một băng, Việt Nam chắc chắn có HCV và HCB với cuộc cạnh tranh nội bộ. Hai cơ thủ Dương Anh Vũ thắng Emilio (Philippines) và Nguyễn Sỹ Tường thắng Tan Kiong (Indonesia) ở bán kết. Đây là tấm HCV đầu tiên của bi-da Việt Nam tại SEA Games 24 và không mất nhiều sức.  Q.M