Chúng ta đã, đang và sẽ ứng xử thế nào đối với Vịnh Hạ Long – báu vật thiên nhiên của đất nước, di sản – kỳ quan thiên nhiên thế giới? Thêm một lần thăm Vịnh Hạ Long những ngày mùa thu này, chúng tôi được biết và chứng kiến những cố gắng nhiều mặt của chính quyền, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp...