Theo thông báo của Tổng cục Thuế, từ 19 giờ hôm nay 10-2 đến 7 giờ ngày 13-2 một số ứng dụng - kê khai trên trang web của Tổng cục Thuế sẽ tạm ngừng phục vụ để nâng cấp hệ thống. Đó là ứng dụng kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực, dịch vụ thuế điện tử, kê khai và nộp thuế cho cá nhân.

Tam dung ke khai, nop thue dien tu - Anh 1

Doanh nghiệp khai báo thuế tại Cục Thuế.

Sau 7 giờ ngày 13-2, các đơn vị liên quan đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế cử cán bộ phối hợp kiểm tra hoạt động của ứng dụng.

HÀ MY