BlackBerry từng nói là sẽ không còn ra mắt các máy chạy BB10 và tiếp tục hỗ trợ nó trong 2 năm tới, tuy nhiên, mãi đến hôm nay thì họ mới đặt dấu chấm hết cuối cùng cho dòng sản phẩm này. CEO John Chen nói rằng họ sẽ tập trung tất cả cho Android và ngừng sản xuất tất cả các máy chạy BB10. Dự kiến sẽ vẫn có 2 bản cập nhật BB10 trong năm nay và năm sau nữa.

Dù vậy, Chen vẫn để ngỏ cơ hội: "Nếu chúng tôi có thể làm cho Android trở nên bảo mật như BB10, điều mà rất khó để làm, thì cả hai dòng sản phẩm này sẽ hợp làm một". Nhưng nếu không thể, chúng tôi sẽ phải tìm hiểu xem khách hàng muốn gì để đáp ứng nhu cầu của họ".

Tham khảo: n4bb