Người đàn bà trắng hồng tên gió

Ngồi ngắm biển Đà Nẵng chiều đông

Nhan sắc đẹp có quyền năng giữ chậm tất cả

Giữ tờ lịch 31 tháng 12 năm 2012

Thanh Phong nghe phong thanh một nàng nức lặng Hà thành

Nhớ Mỹ Khê đến mức không trở lại.

Sáng 1/1/2013

Nàng vẫn không chịu sang năm mới

Nguyệt lịch vẫn còn năm cũ

Phải dội nước lạnh đổi trạng ngữ câu thơ

Sóng Mỹ Khê đang đắm da

Như ta bên nhau chiều sâu Đà Nẵng

Tháng Giêng vừa qua tháng Giêng mới hẹn

Tháng Giêng Anh tắm cho em

Xuân hằng thở trong thân nhiệt...

Những biên độ Quá khứ - Hiện tại

Cùng Tương lai nhón bước các thì

Nàng giữ 2012 lần thương nhớ 2012 ý nghĩ 2012 mạch

cộng sinh từ quang vi bách hợp

Anh ghì Vi nín lặng

Cho âm nhạc dâng bồi

Giao hưởng dào dạt tỏa nguyên

Choàng đôi mình 2012 vòng âu yếm

Tắm thơm ngây 2012 giây nữa...

Nước tràn mặt tươi trẻ áp nhau

Dội ngược năm châu qua sống lưng

Từng múi giờ chảy chậm theo đốt sống

Lưỡi môi chẳng thể yên

Lần lượt thấm nuốt run sợ và luyến tiếc

Mở lần đầu thỏi son Chanel 24

Anh tô môi em rất kỹ

Trước khi hôn trọn phút nối hai mùa...

1.1.2013