Một tài xế ở Trung Quốc may mắn sống sót sau khi chiếc xe gặp nạn và lăn một vòng trên đường.

Bình An