Nhiều tài xế bỏ tiền lẻ loại 500 đồng trong chai, bịch nylon trả phí khi qua trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) để phản đối dự án này.