Hợp đồng tín dụng cho dự án thủy điện Nậm Chiến 2 với tổng trị giá 399 tỷ đồng đã được ký giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc và BIDV Sơn La, BIDV Hà Giang và Ngân hàng Quân đội.