ND- Ngày 17-4, tại Hà Nội,  diễn ra lễ ký hợp đồng tài trợ chính thức giữa Công ty Manulife Việt Nam - đối tác bảo hiểm nhân thọ toàn cầu chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008 -  với Ủy ban Olympic Việt Nam.