(SVVN) Hiện có tới 39 sinh viên Hàn Quốc đang theo học tại Đại học Harvard, trong khi chỉ có 5 sinh viên người Nhật (không tính người nhập cư). Tại sao lại có ít người Nhật theo học tại Harvard và các trường hàng đầu khác của Mỹ đến thế?