Tập sách do NXB Trẻ vừa ấn hành còn có phụ đề: "Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng và nghèo đói”, do Nguyễn Thị Kim Chi dịch cùng sự hợp tác của Hoàng Thạch Quân và Hoàng Ngọc Lan, người chịu trách nhiệm hiệu đính là Vũ Thành Tự Anh.

Đây là công trình nghiên cứu trong 15 năm của hai nhà kinh tế học xuất sắc và uyên bác: Daron Acemoglu và James A. Robinson. Sử dụng lịch sử Đông Tây kim cổ đã diễn ra trên tất cả các châu lục, hai tác giả lập luận rằng, những quốc gia thất bại là những đất nước bị cai trị bởi một nhóm quyền thế tập trung, và những nhóm này đã tổ chức xã hội để phục vụ cho quyền lợi riêng của họ trong khi đại đa số quần chúng nhân dân phải trả giá. Thế lực chính trị bị tập trung trong một nhóm nhỏ được sử dụng để tạo ra tài sản khổng lồ cho những người nắm giữ quyền lực. Trong khi đó, những nước trở nên giàu có là vì người dân nước đó lật đổ giới quyền thế, những người kiểm soát quyền lực và tạo ra một xã hội trong đó các quyền chính trị được phân phối rộng rãi, trong đó Chính phủ có trách nhiệm giải trình và phải đáp ứng trước công dân, và trong đó đại đa số quần chúng có thể tranh thủ các cơ hội kinh tế.

Tựu trung, điều cuốn sách muốn nhắm đến là những thể chế nào có những điều chỉnh, cải cách để dung hợp được các lợi ích kinh tế - chính trị và tạo điều kiện cho người dân làm ăn sinh sống được tốt nhất sẽ thành công.

H.G